Virksomheten

Pictura Normann AS er i dag Norges største kortforlag med en omsetning på 70 millioner og med 50 velkvalifiserte medarbeidere.

Vi er produsent og distributør innenfor produktgruppene gratulasjons-, sesong- og turistkort, gavepapir og bånd, partyartikler, stickers, kalendere, souvenirer og turistpublikasjoner. Vi leverer til bokhandlere, dagligvare, gavebutikker og gjennom Normanns Kunstforlag turistvarer til turistmarkedet i Norge.

Med impulser og tilbakemeldinger fra kunder og andre selskaper i Pictura gruppen, fanger vi raskt opp de signaler markedet til enhver tid gir, og tilpasser alle våre produkter til de forskjellige markedene.

Med kontinuerlig og konsekvent produktutvikling, samt optimal servicegrad, står vi godt rustet til å møte fremtiden.

Pictura Normann AS, Slynga 4, 2005 Rælingen, Norge Tlf: 63 83 61 00,  Email: firmapost@pictura.no Cookie policy VirksomhetenOur business